Algemene voorwaarden

Onder “De Breierij” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan Bronmans tricot. Bronmans tricot is gevestigd en kantoorhoudende aan de Van Heemstraweg 38f te Beneden-Leeuwen. Tel.nr. 0487-593628, fax.nr. 0487-593077, email adres info@de-breierij.nl. Bronmans Tricot is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 10026679.

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij De Breierij als leverancier van producten optreedt.

Overeenkomst
De koopovereenkomst tussen De Breierij en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging per e-mail is verstuurd aan de klant. De Breierij behoudt zich het recht voor items die niet binnen 10 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij. Indien het product alsnog wordt betaald na deze 10 dagen is de levering van het product onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen.

Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van De Breierij zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Levertijden
De Breierij levert de bestelde artikelen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. De Breierij is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De Breierij zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van De Breierij. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. De Breierij is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering worden door De Breierij gedragen. De Breierij hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft koper het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

Verzendkosten
Alle prijzen van de artikelen op deze site zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten binnen Nederland bedragen voor elk pakket tot 0-10 kilogram € 6,20. De kosten bij pakketten van 10-30 kilogram bedragen € 10,25 (Onder voorbehoud van prijswijzingen die doorgevoerd worden door TNT Post)

Verzending, Factuur en betalingsmethoden
Bestellingen worden geleverd via TNT Post of kunnen op afspraak op locatie worden afgehaald. De Breierij bevestigt uw bestelling per e-mail aan door u opgegeven e-mail adres. In deze mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de zending is. Alle prijzen zijn inclusief BTW, de verzendkosten worden apart vermeld. BELANGRIJK: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail of telefoon. De Breierij gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is. Er zijn meerdere mogelijkheden van betaling:

1. Betaling per bank.(Gegevens: Bronmans Tricot te Beneden-Leeuwen Rekeningnummer Rabobank: 1058.26.766)
2. Contant bij afhalen.

De Breierij behoudt zich het recht voor om elke bestelling individueel te beoordelen op het al dan niet vereisen van een vooruitbetaling.

Retourneren artikelen
Indien het artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kan het, indien per email aangemeld, in onbeschadigde verpakking en ongebruikt, binnen 5 dagen worden teruggestuurd. De consument ontvangt het volledige bedrag, inclusief btw en exclusief verzendkosten terug op het bankrekening nummer vanwaar de factuur in eerste instantie is voldaan. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending. Uitgesloten hiervan zijn de producten die vallen onder fotobreien, daar deze op maat en op basis van de door consument aangeleverde beeldmaterialen worden geproduceerd.

Garantie, Niet-goed geld terug en Klachten
Uiteraard neemt De Breierij elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Breierij binnen 3 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Als goederen eenmaal gebruikt zijn vervalt de garantie en/of mogelijkheid tot het retourneren/omruilen hiervan.Gegevensbeheer en privacy
De Breierij stelt uw persoonlijke informatie nooit aan derden ter beschikking. De Breierij verzoekt u uw telefoonnummer en adres bij uw e-mail in te vullen, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties / de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door De Breierij nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Heeft u klachten, laat het ons weten! Dit kan via e-mail ( info@de-breierij.nl) of schriftelijk per post. Wij zullen dan een passende oplossing zoeken. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken. De Breierij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

In combinatie met een groepsbezoek!

Naast een hartstikke leuke excursie kunt u tegen hele interessante prijzen shoppen.

Op dit moment zijn we gesloten voor groepsbezoeken.

Groepsbezoeken zijn, vanwege de voorbereidingen die we moeten treffen, alleen op afspraak mogelijk. Als u dit soort bezoekjes voor uw gezelschap organiseert en u zou graag eerst zelf eens een kijkje komen nemen, dan is dat uiteraard mogelijk. Neemt u in dat geval even contact met ons op om een afspraak te maken.

Afhankelijk van de grootte van de bezoekende groep duurt de gehele excursie ongeveer twee tot twee-en-half uur. De ontvangst, het welkomstwoord en de uitleg krijgt u allen gezamelijk. De rondleiding door De Breierij en het bezoeken van de winkel gebeurt in kleinere groepjes.

Meer over het groepsuitje